Archive for the ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ Category

Büyük Ortadoğu Projesi-4

Eylül 15, 2009

Sünni-Şia yerleşim

2. BOP’ un İslam Söylemi:

Buraya kadar ele aldıklarımızla İslam ve onu yaşayanlar olarak İslam dünyasının BOP ile çok yakından ilişkisi bulunduğunu ve BOP’un tamamen İslam dünyası üzerinde uygulanan ve uygulanmaya devam edecek olan, yaşayan İslam’ı da etkileyen, dünyaya bakışını değiştiren bir proje olduğunu söylersek sanırım yanlış olmayacaktır. (more…)

Reklamlar

Büyük Ortadoğu Projesi-3

Eylül 14, 2009

Izel_Rozenthal-Greater_Midd-0c428

B. BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE İSLAM

  1. BOP’un Amacı:

ABD’nin bu projeyi oluşturmanın amacını anlayabilmek için, onun politika ve fiillerinin siyasi, dini ve ekonomik boyutları ele alınmalıdır. Bu boyutlar bize ABD’nin Ortadoğu’daki amacının ne olduğunu yansıtacaktır. (more…)

Büyük Ortadoğu Projesi-2

Eylül 13, 2009

2. Ortadoğu’nun Önemi:

Ortadoğu bölgesi tarihin en eski zamanlarından günümüze kadar geçen zaman içerisinde dünyanın en büyük ilgi odaklarından biri olmuştur. Bölgede birçok imparatorluklar kurulmuş ve yıkılmıştır. Ortadoğu’nun tarihi bu imparatorluklar arasında geçen mücadelelerle doludur. Mısır Krallığı, Pers, Roma, İskender, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları hep bu bölgede mücadele etmişlerdir. (more…)

Büyük Ortadoğu Projesi-1

Eylül 12, 2009

A. ORTADOĞU VE ÖNEMİ

1. Ortadoğu Kavramı:

Günümüzde en çok kullanım alanına sahip kavramlardan birisi olan, dünya gündemini meşgul eden ve klişeleşmiş bir kavram olarak Ortadoğu kavramı, son yüzyılın başlarında ortaya çıkmış İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemlerinde kapsamı giderek genişlemiştir.

Kavramın ortaya çıkışında çeşitli görüşler olmakla beraber, (more…)